101pdf.pl

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

5 апр. 2018 г. ... Szpitalna 16, 32-300 Olkusz tel.: 32/ 210 90 41 | 697-101-365 e-mail: [email protected] dnia www.wody.gov.pl ... Do BIP: Nie załączniki.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

28 июл. 2021 г. ... Gmina. Nadzór Wodny. Golub Dobrzyń. Toruń, Lubicz,. Dębowa Łąka,. Ryńsk, Chełmża. Obrowo,. Czernikowo,. Łysomice,. Kowalewo. Pomorskie,.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

19 апр. 2021 г. ... Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach ul. Sienkiewicza 2, 44-100 Gliwice ... 3) Starostwa Powiatowego Powiatu Bierunsko • będzińskiego.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

2 дня назад ... ... 20 Świadczenie usług dostępu do Internetu stacjonarnego Śluza Pątnów, Śluza. Gawrony ... ofertę oraz jeden egzemplarz oświadczenia JEDZ.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Dyrektor Zarządu Zlewni PGW Wody Polskie w Żywcu zawiadamia, że na wniosek firmy FORTINWEST Sp. z o.o. SK ul. Lipowa, 43-460 Wisła, działającej przez ...

Państwowe - Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

25 февр. 2021 г. ... OFERTA NR 1 - Haskoning DHV Polska Sp. z o.o. - Lider konsorcjum, ul. ... Trzebnicka 36, 55-120 Oborniki Śląskie ... Nr oferty. 2. 1. 234. 4.

Państwowe - Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

21 сент. 2018 г. ... Warszawa listopada 2018 r. ... dwa miliony trzy tysiące dwieście dwadzieścia siedem złotych, ... USTA. 2018 -11-19. Sajulli. Strona 2/2.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Jaśle. PODAJE SIĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI. Jasło, 28 sierpnia 2020r. informację w sprawie wniosku Gminy Sędziszów ...

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Jasło, dnia 18 czerwca 2020r. INFORMACJA. Działając na podstawie art. ... PODAJE SIĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI że Dyrektor Zarządu Zlewni w Jaśle na wniosek.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

10 апр. 2019 г. ... 1. tablicy ogłoszeń w siedzibie RZGW we Wrocławiu PGW Wody Polskie (Wrocław, ul. Norwida 34): w dniu. 2. w biuletynie informacji publicznej ...

Państwowe - Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Nadzór Wodny w Gryficach ul. Trzygłowska 33, 72-300 Gryfice. T.(91) 384 26 24 E. [email protected] Opracował: KIEROWNIK. Nadzoru Wodne w Gryficach.

Państwowe - Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

do wniosku operatem wodnoprawnym, w siedzibie Zarządu Zlewni w Łowiczu zlokalizowanego ... Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego, ul.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Więcmierzyce 53, 49-200 Grodków. Punkty przyznane w kryterium „Cena": 29,84 ... AGRO-LAS SERWIS Andrzej Piętowski ul. L. Staffa 10, 60-194 Poznań.

Państwowe - Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

449, obręb: 0011 - Ośrodek, Kraśnik Miasto, ark. 3, pow. kraśnicki, woj. lubelskie. Parametry drenażu francuskiego z rur sączących PP o średnicy DN 300 mm:.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody ... ul. Norwida 34, 50-950 Wrocław tel.: +48 (71) 337 88 00 | faks: +48 (71) 328 50 48 ...

Państwowe - Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

22 окт. 2018 г. ... Toruń, dnia 15 października 2018 r. Państwowe ... Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu podaje do publicznej ... Otrzymuja(ZPO):.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Toruń, dnia 15 listopada 2021 r. ... Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego ... Otrzymują (ZPO):.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

9 нояб. 2020 г. ... 2PU, Nw Namysłow. L. dz. 225. Liczba zał. DECYZJA ... Mając na uwadze powyżej przytoczone fakty, jak też biologię i zachowanie bobra.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

11 июл. 2022 г. ... Robotnicza 5, 25 662 Kielce, parter, pokój 003, a także składać pisemnie wszelkie wnioski, informacje, wyjaśnienia i zastrzeżenia dotyczące ...

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nr ON.

żywiec, dnia 12.06.2018r. ... w Żywcu, Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej i Urzędu Miasta Szczyrk, a ... Urząd Miasta w Szczyrku, 43-370 Szczyrk, ul.

Państwowe - Gospodarstwo Wodne - Wody Polskie

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób ... siedzibą w Wołominie, ul. Wileńska 51A, pok. 109 w pon.

Państwowe - Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

1 мая 2022 г. ... rzeki Kosakowo, udrażnianie rzeki poprzez usuwanie zatorów utrudniających swobodny przepływ wód oraz usuwanie krzewów porastających.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - BIP

wodnego, budowę sceny plenerowej wraz z pomostem pływającym, rozbiórkę i budowę kładki ... Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

17 мар. 2022 г. ... w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Świdnica na okres 3 ...

Państwowe Gospodarstwo Wodne - Wody Polskie

Mapa i adresy placówek WÓD POLSKICH region Kraków. Siedziba główna: ... Nadzór Wodny Jędrzejów tel. 502-521-942. Nadzór Wodny Kielce tel. 605-186-184.

Państwowe - Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Mateusz Mikołajczyk, Cieklin 281, 38-222 Cieklin ... ul. Hanasiewicza 17B, 35-103 Rzeszów tel.: +48 (13) 446 33 11 | faks: +48 (13) 446 33 11.

Państwowe - Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - BIP

11 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. z 2020 r. Dz.U. poz. poz. 310 z późn. zm.) ... Puńców i Dzięgielów. Konserwacja rz. Leśnicy -.

Państwowe - Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin, wszczął postępowanie w sprawie ... związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób ...

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Przemyśl, dnia 14.04.2020r. ... Dokumenty są wyłożone do wglądu w PGW WP Zarząd Zlewni w Przemyślu przy ul. ... Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych.