101pdf.pl

Uchwała Nr XLIX/316/20 z dnia 30 listopada 2020 r.

30 нояб. 2020 г. ... Miasta i Gminy Bogatynia lub za pomocą środków komunikacji ... E. WYSOKOŚĆ MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI.

Uchwała Nr XLIX/316/20 z dnia 30 listopada 2020 r.

30 нояб. 2020 г. ... Miasta i Gminy Bogatynia lub za pomocą środków komunikacji ... E. WYSOKOŚĆ MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI.

Uchwała Nr 1126/20 z dnia 13 listopada 2020 r.

13 нояб. 2020 г. ... Diamentowa. 101531E Bełchatów: ul. Dolna. 101532E Bełchatów: ul. ... 118267E Przybyłów (przy lesie) ... Złotej Jesieni. 114679E Sieradz, ul.

Uchwała Nr 1126/20 z dnia 13 listopada 2020 r.

13 нояб. 2020 г. ... Minerska. 161593E Łódź, ul. Mińska. 161594E Łódź, ul. Mocarna, ul. Spadochroniarzy. 161595E Łódź, ul. Mundurowa. 161596E Łódź, ul. Namiotowa.

Uchwała Nr XXVII/476/20 z dnia 25 listopada 2020 r.

25 нояб. 2020 г. ... w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dzieci w żłobkach ... Koszt wyżywienia dziecka w żłobku obejmuje wartość surowców użytych do ...

Uchwała Nr XXVII/478/20 z dnia 25 listopada 2020 r.

25 нояб. 2020 г. ... w sprawie likwidacji Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. ... b) Dzienny Dom Pomocy Społecznej „Nasza Chata”, Olsztyn, ul.

Uchwała Nr XXIII/165/2020 z dnia 26 listopada 2020 r.

26 нояб. 2020 г. ... Dodatek funkcyjny przysługuje nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora szkoły lup placówki, wicedyrektora albo inne stanowisko ...

Uchwała Nr XXVI/386/2020 z dnia 30 listopada 2020 r.

30 нояб. 2020 г. ... RADY GMINY SZCZECINEK ... Sanitarnego w Szczecinku, Rada Gminy Szczecinek uchwala, ... 94 37 264 37 oraz na adres poczty elektronicznej:.

Uchwała Nr XXVII/259/2020 z dnia 25 listopada 2020 r.

25 нояб. 2020 г. ... w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Węgorzewo ... Szerokość (N) 54˚ 13 24.174 - źródło danych: www.geoportal.gov.pl.

1.Uchwała nr IX/139 z dnia 4 listopada 2020 roku Za - PZPN

4 нояб. 2020 г. ... danych osobowych, lub najpóźniej przy pierwszej komunikacji. ... Od decyzji Wydziału Dyscypliny ZPN w sprawie zawieszenia lub decyzji w ...

Uchwała Nr XXV/137/2020 z dnia 24 listopada 2020 r.

24 нояб. 2020 г. ... Traci moc uchwała Nr X/75/2007 Rady Gminy Siedlec z dnia 2 ... Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Zespół Obsługi ...

Uchwała Nr XXX/145/2020 z dnia 27 listopada 2020 r.

27 нояб. 2020 г. ... Olsztyn, dnia 16 grudnia 2020 r. Poz. 5157. Elektronicznie podpisany przez: Magdalena Madejska ... Apteka „START Samczuk i wsp. s. j. ul.

Uchwała Nr XLIX/592/22 z dnia 25 sierpnia 2022 r.

25 авг. 2022 г. ... 613), oraz po konsultacjach społecznych w trybie przewidzianym w uchwale. Nr XXXV/439/13 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 29 sierpnia 2013 ...

Uchwała Nr XLIX/1506/21 z dnia 20 października 2021 r.

20 окт. 2021 г. ... Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla ... Ponadto, działka na której chciałbym budować dom, w dużej swej części.

UCHWAŁA NR XLIX/967/18 - RADY MIASTA OŚWIĘCIM - z dnia 23 ...

miasta Oświęcim krajowy transport drogowy w zakresie przewozu osób taksówką ... Na białym tle na górze znajduje się herb miasta, poniżej napis Miasto.

UCHWAŁA NR XLIX/263/2010 RADY MIASTA LUBOŃ z dnia 30 ...

30 сент. 2010 г. ... 1) Zgodnie z Uchwałą Nr XXVIII/166/2009 Rady Miasta Luboń z dnia 5 lutego 2009r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu ...

Uchwała Nr XLIX/1095/13 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 18 ...

Rusielewicz Elżbieta. Wojciechowska – Blachowska Bogna. - Zagloba - Zygler Lech. Krzemkowski Michal. Mikołajczak Jakub. Sobociński Zbigniew. Sztybel Michał.

UCHWAŁA NR XLIX/226/2017 RADY GMINY GRĘBOCICE z dnia ...

10 нояб. 2017 г. ... dowódca 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej ... Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych (1986), którą.

UCHWAŁA NR XLIX/1255/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 lipca ...

Nr XVI/316/04 Rady Miasta Szczecina z dnia 16 lutego 2004 r. w sprawie sprzedaŜy lokali ... Bł. Królowej Jadwigi 16/15,. 118) ul. Władysława Jagiełły 12/9a,.

Uchwała Nr XIV/201/19 z dnia 26 listopada 2019 r.

26 нояб. 2019 г. ... RADY MIEJSKIEJ STRZELINA z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia opłat obowiązujących na terenie cmentarzy komunalnych w Strzelinie ...

Uchwała Nr XL/390/21 z dnia 22 listopada 2021 r.

22 нояб. 2021 г. ... Dz. U. z 2021 r. ... Gorzów Wielkopolski, dnia 26 listopada 2021 r. ... dziecka z wyprzedzeniem tj., co najmniej na jeden dzień przed datą ...

Uchwała Nr XII/162/15 z dnia 19 listopada 2015 r.

19 нояб. 2015 г. ... jest Burmistrz Gostynia, na cele niezwiązane z budową, przebudową, ... Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dnia od dnia ogłoszenia w ...

Uchwała z dnia 19 listopada 2010 r., III CZP 85/10

Sędzia SN Marta Romańska (sprawozdawca). Sędzia SA Jan Kremer. Sąd Najwyższy w sprawie z wniosku Spółdzielni Mieszkaniowej "O.M." w P. w.

Uchwała: XXI/272/21, z dnia: 16 listopada 2021 r.

16 нояб. 2021 г. ... Z dnia: 16 listopada 2021 r. W sprawie: w sprawie opłaty targowej. Obowiązuje: Dz.Urz.Woj.Śl. z 2021 r., poz. 7305, data ogłoszenia: 19 ...

Uchwała Nr IX/88/19 z dnia 19 listopada 2019 r.

19 нояб. 2019 г. ... Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Rymaniu uzyskuje osobowość prawną i rozpoczyna ... Szczecin, dnia 12 grudnia 2019 r. Poz. 6610.

Uchwała Nr XLIX/336/2018 z dnia 28 marca 2018 r.

28 мар. 2018 г. ... Anna Siwi ska. Data: 2018-04-18 09:15:45 ... Wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 do niniejszych zasad. ... Wzór rozliczenia stanowi za-.

Uchwała Nr XLIX/393/2018 z dnia 25 lipca 2018 r.

25 июл. 2018 г. ... Ogonki – Jezioro Stręgiel w gminie Węgorzewo ... Jezioro Mamry z rzeka Pregołą. ... umocnieniami /Kochtopfe/ oraz rowy przeciwczołgowe.

Uchwała Nr XLIX/409/2018 z dnia 25 lipca 2018 r.

25 июл. 2018 г. ... 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. ... 1) Zmiany tekstu jednolitego ogłoszono w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000.

Uchwała Nr XXXIV/377/12 z dnia 5 listopada 2012 r.

5 нояб. 2012 г. ... 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z ... do kancelarii ogólnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku lub ...