101pdf.pl

Руководство по эксплуатации Nokia 208 - Microsoft

компанией Microsoft Mobile для данного устройства. ... на телефоне, можно добавить на телефон учетную запись «Почта Exchange». ... Выберите Меню > Фото.

Руководство по эксплуатации Nokia 208 - Microsoft

компанией Microsoft Mobile для данного устройства. ... на телефоне, можно добавить на телефон учетную запись «Почта Exchange». ... Выберите Меню > Фото.

Руководство по эксплуатации Nokia Asha 205 Dual SIM

Обмен содержимым с помощью Nokia Slam. ... Nokia XX. Выберите старый телефон в списке найденных устройств. ... Телефон горячей линии Nokia: 8 800 700.

Руководство по эксплуатации Nokia 6210 Navigator

Nokia 6210 Navigator. 9207750. Выпуск 1 RU ... 11 — Клавиша Navigator с индикатором GPS. 12 — Цифровые клавиши ... Пункты назнач.

Руководство по эксплуатации Nokia 6110 Navigator - Mobiset.ru

GPS нажмите клавишу Navigator, чтобы перезапустить приложение. ... Возвращайте изделия в пункты сбора, чтобы предотвратить возможный ущерб.

Nokia 6610i - Microsoft

Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on i Pop-Port s± znakami ... 160 znaków. ... Gdy otrzymasz SMS lub wiadomość e-mail, na wy¶wietlaczu pojawi się ...

S³uchawki Bluetooth Nokia BH-105 - Microsoft

po¶rednie szkody powsta³e w dowolny sposób. Zawartość tego dokumentu przedstawiona ... Przed u¿yciem s³uchawek nale¿y ... Przed rozpoczęciem ³adowania.

Instrukcja obsługi Nokia E52 - Microsoft

Zdjęcia. 124. Udostępnianie online. 132. Nokia Video Centre ... Aby efekty korzystania z kreatora były jak najlepsze, karta SIM powinna być włożona do.

Nokia Bluetooth Headset BH-209 - Microsoft

po¶rednie szkody spowodowane w dowolny sposób. Zawartość tego dokumentu przedstawiona ... Przed u¿yciem zestawu s³uchawkowego nale¿y uwa¿nie.

Instrukcja obsługi Nokia 300 - Microsoft

Włączanie i wyłączanie telefonu. 12. Blokada klawiszy i ekranu. 12. Czynności na ekranie dotykowym. 12. Wyłączanie powiadamiania.

Podręcznik użytkownika Nokia 105 - Microsoft

Być może trzeba będzie również wykonać następujące czynności: •. Włóż kartę SIM do telefonu. •. Jeśli pojawi się monit o podanie kodu PIN w telefonie, wpisz ...

Podręcznik użytkownika Nokia C7–00 - Microsoft

Klawisze Shift i Caps Lock służą do zmiany wielkości wprowadzanych liter, z małych na wielkie i na odwrót. Wybierz klawisz przed wprowadzeniem znaku. Aby.

Instrukcja obsługi Nokia 500 - Microsoft

Klawisze Shift i Caps Lock służą do zmiany wielkości wprowadzanych liter, z małych na wielkie i na odwrót. Wybierz klawisz przed wprowadzeniem znaku. Aby.

Podręcznik użytkownika Nokia 208 - Microsoft

Wybierz stary telefon z listy znalezionych urządzeń. ... Pobieraj na telefon gry, aplikacje, motywy, tapety i dzwonki ze Nokia Sklep. Wybierz Menu > Sklep.

Podręcznik użytkownika Nokia 225 - Microsoft

Pisanie za pomocą klawiatury jest łatwe i przyjemne. ... Aby przyspieszyć pisanie, telefon może zgadywać, co zaczynasz pisać. Przewidywanie tekstu opiera.

Podręcznik użytkownika Nokia Lumia 520 - Microsoft

Przykład: Przesuń palcem w lewo lub w prawo między ekranem startowym a menu aplikacji ... zawartości może spowodować przesyłanie dużych ilości danych, co.

Podręcznik użytkownika Nokia 301 Dual SIM - Microsoft

Informacje na temat Warunków świadczenia usług Microsoft Mobile i Zasad ochrony prywatności ... Zapisywanie nazwy i numeru telefonu.

Podręcznik użytkownika Nokia 515 Dual SIM - Microsoft

Wybór karty SIM, która ma być używana. 9. Kopiowanie zawartości z poprzedniego telefonu. 10. Podstawowe informacje. 11. Poznaj swój telefon.

Instrukcja obsługi Nokia 5230 - Microsoft

Kontrola rodzicielska — Ustaw limit wieku dotyczący plików wideo. Wymagane hasło jest takie samo jak kod blokady urządzenia. Fabrycznie.

Podręcznik użytkownika Nokia Lumia 925 - Microsoft

Obejrzyj filmy na stronie www.youtube.com/NokiaSupportVideos. ... Dowiedz się, jak przenieść swoją zawartość do telefonu Nokia Lumia.

Podręcznik użytkownika Nokia Lumia 620 - Microsoft

Możesz ją pobrać z witryny www.microsoft.com/mobile/nokiasuite. ... Przenieś kontakty, pozycje kalendarza i listy zadań z telefonu z systemem Android lub ...

Podręcznik użytkownika Nokia Lumia 820 - Microsoft

switch-easy (tylko w języku angielskim). ... Chcesz uniknąć przypadkowego nawiązania połączenia, gdy telefon znajduje się w kieszeni lub torbie?

Podręcznik użytkownika Nokia Asha 210 - Microsoft

Klawisze na klawiaturze ... literą, kombinacją liter lub zestawieniem liter i cyfr. Na ... dla języka polskiego (ą, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ź, ż) zajmują więcej.

Instrukcja obs³ugi telefonu Nokia 2310 - Microsoft

Je¶li jako d¼więk dzwonka jest ustawiona opcja 1 sygna³ lub je¶li jest włączony profil Milczy, automatyczne odbieranie jest wyłączone. Ustawienia prawego ...

Instrukcja obs³ugi telefonu Nokia 6131 - Microsoft

Aby nawi±zać połączenie międzynarodowe, naci¶nij dwukrotnie * w celu ... Je¶li nie nale¿ysz do grupy, wprowad¼ swój pseudonim, którym chcesz się w tej ...

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia 7230 - Microsoft

1. Wybierz Więcej > Inne wiadomości > Wiad. bezpośredn.. 2. Napisz wiadomość. 3. Wybierz Wyślij do i kontakt. Wiadomości audio Nokia Xpress.

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia 6300 - Microsoft

Aby połączyć się z pocztą głosową, naciśnij i przytrzymaj 1. ... Jeśli masz abonament na dwie linie telefoniczne, aktualnie wybraną jest druga ... MMS plus.

Instrukcja obs³ugi telefonu Nokia 6070 - Microsoft

Aby uzyskać więcej informacji o sieciach komórkowych, skontaktuj się ze swoim ... Po rozłączeniu się z us³ug± stan dostępno¶ci, w zale¿no¶ci od us³ugodawcy, ...

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia 1680 classic - Microsoft

Aparat fotograficzny i kamera wideo. Tym urządzeniem można robić zdjęcia o rozdzielczości do. 640 x 480 pikseli. Robienie zdjęć.