101pdf.pl

Słownik nazwisk łomżan

dawne woj. piotrkowskie płoc. - dawne woj. płockie podlas. - obecne woj. podlaskie ... Kolno (za: NP1, s. 254) formantem - ... utworzone od pogoda, w stp.

Słownik nazwisk łomżan

dawne woj. piotrkowskie płoc. - dawne woj. płockie podlas. - obecne woj. podlaskie ... Kolno (za: NP1, s. 254) formantem - ... utworzone od pogoda, w stp.

Słownik najstarszych nazwisk polskich

15. BIELEC < białyA XII p. post., odap., s. 111, 117, 248. BIELEC(S)KI < n.m. Bielcza, ... n.m. Czyr(z)niewo, Czyr(z)niejewo, dziś Czerniejewo, miasto, pow.

"Słownik nazwisk mieszkańców Ziemi Złotowskiej", cz. 1-2, Lidia ...

Badaniami objęto rozległą część dawnego powiatu złotowskiego ... Szaf - mapa: Sieć osadnicza Krajny około 1772 roku) parafia złotowska obejmo.

Słownik nazwisk mieszkańców południowego Śląska XIX wieku

mami wtórnymi w języku W wielu wypadkach trudno stwierdzić, czy nazwisko powstało od apelatywu (zwłaszcza derywowanego) czy od funkcjonującego już w ...

SŁOWNIK - nazwisk mieszkańców parafii Wysokie Mazowieckie

Emil Kalinowski, Rys historyczny parafii w Wysokiem ... odzwierciedlają zaś wcześniejsze publikacje regionalne, jak np . Pamiętnik.

Słownik nazwisk mieszkańców południowego Śląska XIX wieku

frontatywna nazwisk południowego Śląska z nazwami pochodzącymi z innych obszarów Polski, lecz także ich zestawienie z zasobem nazewniczym regionów.

Słownik - zbiór wyrazów /nazwisk/ z objaśnieniami ułożonymi w ...

elblążanin ale Elbląg. SŁOWNIKI POPRAWNEJ POLSZCZYZNY. Ułatwiają poprawne posługiwanie się językiem polskim, podając odmianę wyrazu z przykładami jego użycia.

Akademickie Koło Łomżan na Uniwersytecie Stefana Batorego w ...

Akademickie Koło Łomżan było jednym z wielu stowarzyszeń o charakterze ziomkostwa, działającym na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie. Trady-.

Indeks nazwisk - CNS

Kuciński Paweł 206. Kulwicka-Kamińska Joanna 8, 121. Kurzowa Zofia 94. Lance A. 104, 105. Landau Ludwik 178, 192–194, 206. Langhammer Tobias 257.

historia nazwisk

Olesno (702). 9. Bytom (669). 10. Zabrze (642). WIECZOREK ... Galeria Fotografii. Janina Frankowicz z Wieczorków (po prawej). WIECZOREK ...

INDEKS NAZWISK

Bąkowski Jan Wincenty 68. Beaujean Dieter 261 ... Czubek Jan 21, 29–30, 32–33, 278, 279 ... Tkaczow Barbara 114. Tokugawa Ieyasu 169.

ODMIANA-NAZWISK.pdf

Formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce, red. K. Mosiołek-Kłosińska, Warszawa 2004,. ▫ opracowania własne.

Indeks nazwisk

Prymas Stefan Wyszyński a Górny Śląsk – kontakty, wizyty, wystąpienia. Dominiak Wojciech 39, 241. Dowiat Jerzy 155. Drewnowski Jan 71. Dubiański Wacław 171 ...

ZAPOMINANIE NAZWISK

powtórek, zahamowanie retroaktywne przez zajmowanie się mate ... sprawdzające krzywą pracy, wykreśloną przez Ebbinghausa, wyka.

Indeks nazwisk

Baczyński Krzysztof Kamil 129. „Badacz” zob. Mink Georges ... Jarugowa, matka Izabeli 287 ... Zalewski Tomasz 204, 208. Zalewski Witold 59.

Indeks nazwisk

oraz tygodnika „Życie” 19, 145, 156,. 247,249 ... ryzonty”, współzałożyciel i wiceprezes ... „Szpilki” i „Tygodnika Powszechnego”,.

INDEKS NAZWISK

207, 288, 398, 436, 541-542, 587. Dziewota Wacław 56, 87, 107, 114,. 166, 181, 251, 273, 398, 433, 541-. 542, 546, 587. Dziewotowa Maria z d. Terlecka 55,.

Zasady odmiany nazwisk

a) Nazwiska o zakończeniach - a, -ska, -cka, -dzka (utworzone od męskich zakończonych na -i, -y, - ski, -cki, -dzki) odmieniają się jak przymiotniki np.: ✓ ...

INDEKS NAZWISK I PSEUDONIMÓW

(syn). Aleksiun Aleksander 667. Aleksiun Andrzej 493 ... Gulbinowicz Bolesław „Konopacki” 475. Gulbinowicz Władysław 149 ... Čarneckis (Czarnecki) 792.

Indeks nazwisk - brzesko.ws

Bachara, Jadwiga 3/37. Bachleda, Klimek 2/137 ... Dycjan, Marcin 5/111. Dycjan, Wanda 1/71 ... Górak, Marcin 5/96. Górak, Tadeusz 2/58, 2/153.

Indeks nazwisk i pseudonimów

Bochenek Władysław patrz Chorąży Antoni. „Bochenek” patrz Chorąży Antoni ... Antoś”, „Pijak”, „Znicz” 471–472, 478, 480– ... Kuczyński Grzegorz 439.

Zasady odmiany nazwisk

men to wszak nazwa i imię. Nie było więc imion przy- ... jest tylko forma mnoga, czyli w tych przypadkach: Anna i Łukasz Karasiowie, Maria i Jakub Pytkowie.

Indeks nazwisk - SNPL.lt

Batory Stefan, 416 ... Jan Kazimierz, król, 439. Jan Paweł II, św., 144, 155, 283, 287– ... Stefan Batory, król, 305, 306, 311,. 439, 442, 446–449.

Indeks nazwisk - http://rcin.org.pl

Bialik Chaim Nachman 51. Białokur Marek 16, 312, 313. Bielicka Zofia 113 ... Budzińska-Tylicka Justyna 107, 277, 278, 293,. 298. Bułhakowska Halina 71, 78.

Indeks nazwisk - BazHum MuzHP

Batszeba, postać biblijna, żona króla Izraela. Dawida 381-383 ... Juliusz Cezar, polityk rzymski, wódz, dykta- tor 370-371 ... Kowalska Magdalena, autor 436.

Odmiana nazwisk polskich. Część I

tego zjawiska mają także teksty prawnicze oraz pisma urzędowe, ... Co ciekawe, drugie imię Jana Chryzostoma Paska w kilku przypadkach potrakto-.

Indeks nazwisk - BazHum MuzHP

Gadomski Walery, rzeźbiarz, prof., kra kowskiej SSP 312, 338. Gaiosz Zachariasz, kramarz z Wodzisławia. 214, 218. Gajda I[lona], historyk sztuki, autorka.

768 Skorowidz nazwisk - Stara-Szuflada

Bronikowski, Jan 167, 275, 572, 573, 577, 586, 589, 596,. 611, 681. Brylski, Andrzej 261 ... Brodnica, m. 176. Bronin gm. Stryków, w. 223, 225.