101pdf.pl

Sprawozdanie Rektora - BIP UŚ

30 июн. 2013 г. ... mutagenesis in barley. Międzynarodowa ... barley. Międzynarodowa. Agencja Energii. Atomowej. 2009–2013. Wydział ... „Zawód: tłumacz.

SPRAWOZDANIE REKTORA

w 1997 roku przekształcony został w Filię Wyszej Szkoły Pedagogicznej im. Jana. Kochanowskiego w Kielcach z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim (pismo MEN Nr ...

Sprawozdanie Rektora - BIP UŚ

31 дек. 2010 г. ... I turę ankietyzacji zajęć dydaktycznych, wypłacono stypendia dla ... 4 filologia, specjalność angielska — program: tłumaczeniowy język ...

Sprawozdanie Rektora - BIP UŚ

21 сент. 2012 г. ... Facebook. Przykładając szczególną wagę do pozyskania ... Franciszek Szulc, śp. ... Maksymilian Pazdan, Tadeusz Sławek i Janusz Janeczek.

Sprawozdanie Rektora - BIP UŚ

15 янв. 2019 г. ... 2018-2021 Centrum Medialne. Uniwersytetu Śląskiego. 445 359,20 zł. 3. Digitalizacja i archiwizacja zasobów. Studenckiego Studia Radiowego.

Sprawozdanie Rektora - BIP UŚ

31 дек. 2017 г. ... Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii otrzymał w 2017 roku decyzję Ministra ... tegoroczni maturzyści, jak i legitymujący się nową maturą ...

Sprawozdanie Rektora - BIP UŚ

31 дек. 2016 г. ... na problemy związane z systemem USOS (logowanie, rejestracja, ... ING Services, GIG, AIESEC, Capgemini, Axis Services, HireRight i HCL oraz ...

Sprawozdanie Rektora - BIP UŚ

30 июн. 2013 г. ... mutagenesis in barley. Międzynarodowa ... barley. Międzynarodowa. Agencja Energii. Atomowej. 2009–2013. Wydział ... „Zawód: tłumacz.

Sprawozdanie JM Rektora - UMP

8 мая 2006 г. ... kurs dla sta¿ystów lekarzy medycyny (203 osoby) i stomatologii. (80 osób), ... Mateusz MIKO£AJCZYK na podstawie pracy doktorskiej pt.

Sprawozdanie Rektora - BIP UŚ

18 дек. 2014 г. ... 9. zarządzanie pracą socjalną i ekonomia społeczna ... Umowa zawarta dnia 30 czerwca 2014 r. z Gminą Koneck w sprawie wsparcia finansowego.

Sprawozdanie Rektora - BIP UŚ

31 дек. 2009 г. ... Systemu, jednocześnie zabezpieczali bieżącą pracę starych systemów informatycznych zarządzania i serwisu WWW Senatu Uniwersytetu Śląskiego.

SPRAWOZDANIE REKTORA UKSW

30 июн. 2020 г. ... Historycznej, Imieniny Jana Kochanowskiego (organizowane przez ... konkursu / umowy o dofinansowanie: POWR.04.01.00-IZ.00-00-014/17.

SPRAWOZDANIE REKTORA UKSW

28 июн. 2018 г. ... i stypendium rektora dla najlepszych studentów. 164. 152. - jednocześnie stypendium socjalne i stypendium specjalne dla osób.

SPRAWOZDANIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

Wzrost pozycji UW związany jest z dorobkiem publikacyjnym uczelni. ... Karolina Antonina Kociemba (Wydział „Artes Liberales”) ... kwantowa w zimny.

Sprawozdanie Rektora UEP za rok akademicki 2018_2019.pdf

zachstanu, Meksyku, Chin, Kanady, a także – dzię- ... (współpraca ze stowarzyszeniem Zupa na Głów- ... przedsięwzięciem firmy Żabka Polska i Spółki Ce-.

SPRAWOZDANIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

opinii o utworzeniu Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii oraz opinii o utworzeniu Centrum Badań Andyjskich Uniwersytetu Warszawskiego z ...

SPRAWOZDANIE REKTORA UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO ...

31 авг. 2018 г. ... Grzegorz Leszczyński, prof. nadzw. UEP. Studentki Klaudia Rajca i Martyna Matuszkiewicz ... Sekretarzem programu była mgr Agata Linkiewicz.

SPRAWOZDANIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

3 окт. 2013 г. ... rodzice studentki co roku fundują stypendium dla studenta z ... NCN nagrodziło także projekt, w którym uczestniczył dr Bartosz Wilczyński.

SPRAWOZDANIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

1 июн. 2019 г. ... (Wydział Polonistyki), finanse, rachunkowość i ubezpieczenia (Wydział Zarządzania), ... zaniu problemu hierarchii modelu standardowego cz.

SPRAWOZDANIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO ...

30 июн. 2022 г. ... działania w ramach Programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”, ... naukowej UW na rozwój światowej nauki poprzez nawiązanie.

Sprawozdanie Rektora - BIP UŚ - Uniwersytet Śląski

20 дек. 2013 г. ... Fundacja Gyncentrum. Tabasco Interactive Sp. z o.o. ... mających kontakt z osobami o szczególnych potrzebach,.

SPRAWOZDANIE REKTORA UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO ...

9 окт. 2020 г. ... ZA ROK AKADEMICKI 2019/2020 ... Rok sprawozdawczy 2019/2020 był pierwszym ... ści, organizację konferencji Dni Przedsiębiorczo-.

Sprawozdanie rektora UniwerSytetU warSzawSkiego

Katarzyny Chałasińskiej-Macukow przejął prof. Marcin Pałys. ... Katarzyna Sójka-Zielińska – profesor Wydziału Prawa ... 12. dr Katarzyna Trzpioła (WZ).

SPRAWOZDANIE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI POLITECHNIKI ...

1 апр. 2011 г. ... UDZIAŁ POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ W ORGANIZACJACH MIĘDZYNARODOWYCH ... Dąbrowiacy dał koncert podczas wydarzenia kulturalnego „Trojak 2010”.

SPRAWOZDANIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

1 окт. 2013 г. ... Studia podyplomowe, jesz- cze do niedawna niezwykle popularne, także cieszą się dziś dużo mniejszym zainteresowaniem. Podejmujemy działania na ...

Sprawozdanie rektora UniwerSytetU warSzawSkiego

Rekrutacja uruchamiana jest trzy razy w roku: w marcu, sierpniu i grudniu. ... 2018/2019 kulturoznawstwo pozytywna ... po wojnie: Kalisz, 1945–1948.

SPRAWOZDANIE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI UCZELNI

1. ks. dr Zenon Hanas (WT). 2. dr Lavinia Brâncusi (WPK). 3. mgr Magdalena Bejm (WFCh). 4. ks. dr Andrzej Rogalski (WNHiS). 5. dr Anna Karwacka (WPiA).

sprawozdanie rektora - Monitor UKSW

UKSW Krzysztof WARCHAŁOWSKI. Prodziekan: dr hab. Prof. UKSW Piotr ZAPADKA. WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH. Dziekan: dr hab. Prof. UKSW Tomasz CHACHULSKI.

SPRAWOZDANIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

24 июн. 2020 г. ... ... chorwackiego, czeskiego, fińskiego, francuskiego, greckiego, gruzińskiego, ... zagranicznych zainteresowanych nauką języka polskiego.