101pdf.pl

RIEGERT i GINTER - http://rcin.org.pl

5 RUBLI ROCZNIE (zamiast 6 rubli) w Warszawie, a na prowincyi tylko 6 rubli (za ... lo t. J. 3. « Wody Normalne Lecznicze Dr. Jaworskiego |. WŁRSNEGO WYROBU.

RIEGERT i GINTER - http://rcin.org.pl

5 RUBLI ROCZNIE (zamiast 6 rubli) w Warszawie, a na prowincyi tylko 6 rubli (za ... lo t. J. 3. « Wody Normalne Lecznicze Dr. Jaworskiego |. WŁRSNEGO WYROBU.

http://rcin.org.pl

ka zaś artykuł Jerzego Topolskiego, Poglądy na rozbiory Polski. Na przeszło 500 ... skutek nie dającego się niczym wytłumaczyć zniszczenia Polski”6. 2 Por.

http://rcin.org.pl

Powstanie Wielkopolskie 1918—1919, praca zbior, pod red. K. P i- warskiego. ... Z chwilą wybuchu powstania wielkopolskiego wzmogło się poczucie.

http://rcin.org.pl

praedecessores Erici, qui in regnum Sveciae se violenter ... betugen openbar in unde mith dussem breve [...] Gode van hymmell unde deme hilligen heren.

http://rcin.org.pl

zna Marcin Bielski, który oświadcza jednak: „Wieleć niepotrzebnych ... Przysłowiową kropkę nad i stawia Aleksander Obodziński: „Ale.

http://rcin.org.pl

ariańskiej — 32 dorosłych i dzieci oraz 18 osób nie wymienionej z na- zwiska czeladzi — ogółem pół setki, którą przechowywał ... Modlitewnik arianki,.

http://rcin.org.pl

Dzierżoniów (dwa cmentarzyska z IV i V ... 1.956 także Inspektoratu Ochrony Zabytków Archeologicznych. Pracami ... Dzierżoniów, w roku 1S59, „Śląskie Spra-.

http://rcin.org.pl

lewia w latach 1382-1384 i w początkach panowania Jadwigi Andegaweńskiej ... (głównie dotyczących obsady stanowisk kościelnych w Polsce) między Stolicą Apo-.

http://rcin.org.pl

Ewakuacja Królestwa Polskiego, zarządzona przez dowództwo armii rosyjskiej w ... II, Warszawa 1932; A. Achmatowicz, Polityka Rosji w kwestii polskiej w ...

http://rcin.org.pl

tarze tak cennych zespołów Archiwum Państwowego miasta Krakowa i woje- ... inwentarzy do 1944/45 r. przewiduje następujące podgrupy: urzędy i instytucje.

RA-G - http://rcin.org.pl

2.2.3 Metody oparte na prsorganizacji pod wpływem czynnika zewnętrznego ... płytki ) podejrzewane jest nieuporządkowanie fragmentów struktury.

http://rcin.org.pl

zarski, na ktуrego widok Iwan Iwanowicz zbladł jak trup i począł bełkotać niezrozumiałe wyrazy. — Wańka!!! ryknął wysoki oficer.

OTO - http://rcin.org.pl

Człowiek nie jest martwym przedmiotem. D o ... cje, od czasu do czasu przekładać któreś z nich przez ... droższe, coraz trudniej je zdobyć.

http://www.rcin.org.pl

PL ISSN 0081-3834. Różne. WOJCIECH WRÓBLEWSKI ... 2 — cemetery; 3 — settlement http://www.rcin.org.pl ... Mokobody, [w:] Grodziska Mazowsza i Podlasia...,.

http://rcin.org.pl

PL ISSN 0419—8824. TADEUSZ DUBICKI ... Hagi Stoicą — Komisarzem Ge- ... bufet, wprowadzono gry (...), zakładano czytelnie, bibliotekę i radio, urządzano.

http://rcin.org.pl

pujący również w konopiach indyjskich A8-THC i nie wykazujący właściwości psychoaktywnej kanabidiol. Budowę tych związków zaprezento- wano na Rycinie 1.

http://rcin.org.pl

w latach 1944-1949, „Przegląd Więziennictwa Polskiego” 1999, nr 24/25, s. 83-101. Po ... barwach zapamiętały Inowrocław również inne skazane.

http://rcin.org.pl

Porucznik Pohorecki wspomina, że oficerów. 1 Stopień ten w polskiej marynarce wojennej odpowiadał stopniowi„komandkapteinis” we flocie Łotewskiej.

4*4 5 - http://rcin.org.pl

To też Twe pieśni brzęczą nam jak pszczółka,. Jako głos dzwonka z wiejskiego kościółka, ... Jakby pszczółka z serca w serce ... Krył paznokcie w lewym boku,.

http://rcin.org.pl

sarzami przy przeprowadzaniu demarkacji, król pruski z góry się cieszył, ... mieniec postępują”61, a niezmordowany szerzyciel plotek Dominik Cetner.

http://rcin.org.pl

wisko kulturowo-społeczne, jakim było podróżowanie. Stopniowo stało ... Przetworzywszy, gwałtem chce w Polszczę żyć po włosku 2Ü.

mM III CH pan - http://rcin.org.pl

literaturę, którą jednak uczeni w Piśmie obłożyli klątwą. ... żałobą, w którem szukają przez post i modlitwę pomocy ... U ŕvx,ii)KOD Kaďv.

http://rcin.org.pl

zentował w MBS (lecz nie wszedł do jego składu) drugi członek kie- ... Po kongresie amsterdamskim przewodniczącemu MBS Emilowi Van- ... Wieliczki, de-.

http://rcin.org.pl

Slew iński Józef, Ob. g. W oł. Trzebiński Adolf, Ob. g. Woł. ... Ni promyk, ni muszka do ciebie nie wzięci;. Straszliwa dolo, bezdenna boleści!

http://rcin.org.pl

W pracy kulturalno-oświatowej mniejszości niemieckiej woj. śląskiego ... ski a za nim A. Szefer (W. Sworakowski, Niemieckie towarzystwa naukowe i bi.

http://rcin.org.pl

5 J. S. Bystroń, Dzieje obyczajów w dawnej Polsce, t. ... rajtarskim, które niewiele miały wspólnego z ciężkozbrojną jazdą szla checką 4a.

http://rcin.org.pl

znanie od przeciwnego prawu targnięcia się na nie ze strony innych wyznawców (art. 12). ... (jak jedynacy, opiekunowie, mający braci na służbie). Do.

http://rcin.org.pl

oraz sejmikowych w czasie Sejmu Czteroletniego, zakony były bardziej nara- żone na konfiskaty i reformy aniżeli biskupstwa18 . Stało się jednak odwrotnie.