101pdf.pl

zycie-ostrowa-nr26.pdf - Gmina Ostrów

dzianu klas VI oraz z egzami- nu gimnazjalnego w roku ... niku z egzaminu gimnazjalne- go dyplomy otrzymali: Anna Dzik, ... y do Ostrowa, który będzie.

zycie-ostrowa-nr26.pdf - Gmina Ostrów

dzianu klas VI oraz z egzami- nu gimnazjalnego w roku ... niku z egzaminu gimnazjalne- go dyplomy otrzymali: Anna Dzik, ... y do Ostrowa, który będzie.

życie ostrowa - Gmina Ostrów

Za treść artykułów odpowiedzialność ... W Polsce Dzień Babci i Dziadka zaczęto obchodzić już w połowie XX ... Tradycja stało się zaproszenie Babć.

życie ostrowa - Gmina Ostrów

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych, ... życzą. Marian Dwojak. Wójt Gminy. Piotr Cielec. Z-ca Wójta. NR 10-2006 R. ... partnerem norweskim.

Życie Ostrowa - Gmina Ostrów

5 авг. 2018 г. ... 2018r., dlatego już teraz przy- gotowujemy stosowną doku- mentację. ... Ogłoszono wyniki programu ... skiego Konkursu Plastyczne-.

Życie Ostrowa - Gmina Ostrów

rektora Przedszkola Kazimie- ... Święty Mikołaj odwiedził zespoły Onyks i Biedronki ... roku nie zabrakło wizyty Mikołaja w przedszkolach gminnych.

Życie Ostrowa - Gmina Ostrów

Urząd Gminy Ostrów, tel./fax (17) 745 11 60 ... Zapraszamy do współpracy mieszkańców gminy w redagowaniu gazety. ... zajęła gmina Solina. Mateusz Surman.

Życie Ostrowa - Gmina Ostrów

dodatkowych klas siódmej i ósmej. Również przygotowujemy ... Podróze małe i duże". Naszą szkołę w. Ropczycach reprezentowali ... była firma SINDBAD –.

Życie Ostrowa - Gmina Ostrów

sportowy w Ostrowie, zakoń- ... OTWARCIE KOMPLEKSU SPORTOWEGO W OSTROWIE. 24.07.2011 ... biega zgodnie z harmonogramem. Artur Wlazło.

Życie Ostrowa - Gmina Ostrów

Ostrowie zostaje skrócony. W tej chwili PKS Dębica cze- ka na decyzje z Urzędu Mar- szałkowskiego, który musi zatwierdzić wydłużenie kur-.

zycie ostrowa 37 - Gmina Ostrów

Monika Furtak (SP Wola Ociecka). Julia Paruch (SP Skrzyszów) ... Paulina Niewiadomska (PG Wola. Ociecka) ... Spotkanie ZNP w Rajskim Ogrodzie.

Życie Ostrowa - Gmina Ostrów

nad budową wspomnianej inwestycji? ... Krościenko nad Dunajcem, ... pogoda, uśmiechnięte twarze dzieci oraz rodziców to obrazki któ-.

zycie-ostrowa-nr29.pdf - Gmina Ostrów

Andrzej Budzik, w Woli. Ocieckiej Tadeusz Kalita, zaś ... Barbara Cwanek, Agnieszka Piecuch, Józef Bajor, Andrzej Budzik, ... czyta się szybko i przyjemnie.

zycie-ostrowa-nr46.pdf - Gmina Ostrów

licznościowy reportaż. Film miał formę wywiadu z osoba- mi, które były inicjatorami nadania szkole imienia Jana. Pawła II. Oficjalną część.

zycie-ostrowa-nr49.pdf - Gmina Ostrów

„List do Boga”, „Miłosierdzie jak słońce”, „Jak w uczniow- skim zeszycie” w wykonaniu ... grupa Dębica I na zakończe- nie rundy jesiennej mają 7.

zycie-ostrowa-nr40.pdf - Gmina Ostrów

Urząd Gminy Ostrów, tel. ... Zapraszamy do współpracy mieszkańców gminy w redagowaniu gazety. ... w Dębicy i Zbigniew Rokosz. w grudniowym pożarze.

zycie-ostrowa-nr15.pdf - Gmina Ostrów

BOCIAN dialect wa. Z. Wola Ociecka dominat. 5 urodzeń / 603 mieszkańców ... gminy Ostrów - deklaruje wójt. przyrzeczenie zarząd strefy wy-.

zycie-ostrowa-nr18.pdf - Gmina Ostrów

OSTROWA. BIULETYN SAMORZĄDOWY GMINY OSTRÓW. KWARTALNIK egz. bezpłatny. 35-lat Przedszkola w Kozodrzy str.15. Nabór wniosków do RPO.

zycie-ostrowa-nr45.pdf - Gmina Ostrów

Obwód wyborczy Nr 8 – BOREK MAŁY. Dłużeń Zbigniew - 19 głosów ... ciasto uznało makowiec przy- ... Był 19 października tego roku, piękna pogoda.

zycie-ostrowa-nr44.pdf - Gmina Ostrów

przez Nadleśnictwo Tuszyma w ramach Programu Rozwoju. Obszarów Wiejskich na lata. 2007-2013 w zakresie „Poprawy środowiska naturalnego i obsza-.

zycie-ostrowa-nr34.pdf - Gmina Ostrów

młodzież Szkół Podstawo- wych i Gimnazjów Gminy Laureaci pozują z nagrodami. Ostrów. wowa w Skrzyszowie. 4. Publiczne Gimnazjum w Ociece.

zycie-ostrowa-50 kopia.pub - Gmina Ostrów

z Dębicy, Wiesław Milcza- nowski z Ostrowa, Hurtownia. Ola z Brzeźnicy, i wiele in- nych. Wszyscy sponsorzy zostali umieszczeni na specjal-.

zycie-ostrowa-nr11.pdf - Gmina Ostrów

NR 11 - 2006 R. ... Kozodrzy, OSP Ocieka i OSP Wola Ociecka ... W powiązaniu z programem „,Cała ogłoszenie przez dyr. przedszkola Kazimierę.

ŻCIE OSTROWA - Gmina Ostrów

zbiórce zużytych odpadów opako- waniowych z tworzyw sztucz- ... makulatury, 1 kg = 1 punkt, ... oraz oficjalne ogłoszenie wyni-.

ŻCIE OSTROWA - Gmina Ostrów

stycznia na sali widowiskowej. GCKiS w Kamionce. Obchody Dnia Babci, Dziad- ka i Seniora. ... nizowała II bal karnawałowy ... Dekoracje sali stanowiły gor-.

ŻCIE OSTROWA - Gmina Ostrów

ŁAMANIE: Mateusz Surman, tel./fax (0-17) 745 17 17. WSPÓŁPRACA: Łukasz Kopala, Dariusz Rokosz, ... Ostrów oraz Barbara Borowiec. – Kierownik GOPS w Ostro-.

echo ostrowa - gmina Ostrów Lubelski

(Na Dożynkach Powiatowych w Lubartowie wieniec Ostrów ... konkurs wiedzy o BS w Ostrowie, w którym można było wygrać ... Bank Spółdzielczy w Lubartowie.

echo ostrowa - gmina Ostrów Lubelski

Kolęda płynie z wysokości szczegóły na stronie 16. Sukces siatkarek strona 17. Wycieczka do Warszawy strona 19. Wiadomości sportowe szczegóły na stronie 19.

echo ostrowa - gmina Ostrów Lubelski

podstawowych, 21 solistów w kategorii gimnazjum oraz 14 zespołów. ... Grodek - nazwisko notowane w Polsce w 1456 r. od imion typu.