101pdf.pl

Kryteria oceniania. Zakres rozszerzony. II klasa liceum ... - GWO

II klasa liceum ogólnokształcącego i technikum. Poniższy zestaw wymagań edukacyjnych na ... Szczekociny, Połaniec,. Maciejowice,. Radoszyce, Grodno.

Kryteria oceniania. Zakres rozszerzony. II klasa liceum ... - GWO

II klasa liceum ogólnokształcącego i technikum. Poniższy zestaw wymagań edukacyjnych na ... Szczekociny, Połaniec,. Maciejowice,. Radoszyce, Grodno.

Kryteria oceniania. Zakres podstawowy. III klasa liceum ... - GWO

Ludów. • omówić wydarzenia rewolucji lutowej we. Francji. • wymienić przyczyny wybuchu Wiosny. Ludów w Niemczech i monarchii Habsburgów. Uczeń rozumie:.

Kryteria oceniania. Zakres rozszerzony - GWO

wyjaśnić, na czym polegała uprzywilejowana pozycja spartiatów ... feudalna. Uczeń potrafi: • określić stosunki panujące między poddanymi a rządzącymi.

Język polski zakres rozszerzony klasa I czteroletniego liceum

Analiza tekstu nieliterackiego. Sprawdzenie umiejętności ... Lament świętokrzyski (fr.) − określa gatunek literacki. Lamentu świętokrzyskiego.

Plan wynikowy i cele kształcenia. Zakres rozszerzony. I klasa liceum ...

powszechnej i historii Polski na epoki. • na czym polega krytyka zewnętrzna i wewnętrzna źródeł historycznych. • różnicę między naukami.

Muzyka klasa 5 Kryteria i zakres oceniania na lekcjach muzyki:

w grze na instrumentach melodycznych oraz instrumentach perkusyjnych niemelodycznych - poprawność muzyczna, płynność i technika gry, ogólny wyraz.

Klasa -2LO-2/tematy-zakres treści /Biologia 1-zakres rozszerzony

ń przegląd i charakterystyka gromad mszaków ń znaczenie mszaków. 8 Paprotniki – zarodnikowe rośliny naczyniowe ń cechy charakterystyczne paprotników.

Chemia Poziom rozszerzony KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI ...

www.operon.pl ... Próbna Matura z OPERONEM i „Gazetą Wyborczą” www.operon.pl ... i podanie poprawnego wyniku z błędną jednostką lub bez jednostki.

Historia Poziom rozszerzony KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI ...

zjednoczenie Włoch. 1 pkt – poprawna odpowiedź. 0 pkt – niepoprawna odpowiedź lub brak odpowiedzi. 0–2. 18.2. Giuseppe Garibaldi. 1 pkt – poprawna odpowiedź.

Klasa 3 -zakres rozszerzony

chemicznych oraz zapisuje równania reakcji ... grupa alkilowa; reakcje: podstawiania (substytucji), przyłączania ... którym ulega dany węglowodór,.

Podręcznik dla liceum i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony

LICEUM I TECHNIKUM. KLASA 1,. CZĘŚĆ 1/STENTOR. PRZESZŁOŚĆ I DZIŚ. LITERATURA –. JĘZYK – KULTURA. ... Matematyka 1 Podręcznik do liceów i techników zakres.

Wiedza o społeczeństwie. Zakres rozszerzony. Liceum czteroletnie ...

współczesnej Polsce. [przyczyny, przejawy, skutki]. dotyczącą, np. poglądów rówieśników na temat typów oraz funkcji rodziny we współczesnym świecie;.

Historia. Zakres rozszerzony. Liceum czteroletnie. Wymagania ...

ustroje społeczno- polityczne starożytnych cywilizacji ... greckich. • Obszar starożytnego świata greckiego ... polis dla dziejów cywilizacji europejskiej.

Historia. Zakres rozszerzony. Liceum trzyletnie. Wymagania ...

skutki rewolucji neolitycznej ... wyjaśnia, jakie były źródła potęgi ... Wojciecha. – zjazd gnieźnieński. – wojny polsko- niemieckie. – Polska królestwem.

Wiedza o społeczeństwie. Zakres rozszerzony. Liceum trzyletnie ...

życiowych. – charakteryzuje przejawy marginalizacji społecznej. – porównuje skalę nierówności społecznych w Polsce i wybranym państwie. Ruchliwość społeczna.

BIOLOGIA - zakres rozszerzony Klasa II

przedstawia podobieństwa i różnice między komórką prokariotyczną a ... 4) porównuje zasadnicze przemiany metaboliczne komórki zwierzęcej i roślinnej;.

Klasa 1 (zakres rozszerzony ZR1). 21.03.20 piątek - lo-koronowo.pl

Temat: Równania reakcji chemicznych ... Wymień typy reakcji chemicznych. ... Narysuj schemat doświadczenia chemicznego na podstawie.

Plan wynikowy – zakres rozszerzony -klasa 2

liczb rzeczywistych. Zadanie 3. Rozwiąż nierówność: 44. 2. +. + x x. – |2x – 5| ≥ x + 7. Zadanie 4. Dla jakich wartości parametru m (m ∈ R) układ.

wymagania-edukacyjne-biologia-klasa-2-zakres-rozszerzony.pdf

pierwotną korzenia z budową wtórną. Uczeń: • wyjaśnia, w jaki ... pierwotną łodygi z budową wtórną. Uczeń: • uzasadnia, że ... czynności życiowe lancetnika.

Oblicza epok | Klasa 3 | Zakres podstawowy i rozszerzony

duchów w Weselu. • omawia relacje między chłopstwem i inteligencją. • omawia przejawy ... Chłopach wprowadzenie do lekcji 35. Impresjonizm i naturalizm w.

wymagania-edukacyjne-biologia-klasa-3-zakres-rozszerzony-.pdf

Organizm człowieka jako funkcjonalna całość. 1. Miejsce człowieka ... opisuje poszczególne układy narządów ... na rodzaj układu krwionośnego (otwarty lub.

Wymagania edukacyjne. Klasa 2. Zakres podstawowy i rozszerzony

wymagania dopełniające, a także: CZĘŚĆ 2. ROMANTYZM – POZYTYWIZM stosunek do romantyzmu. Adam Asnyk,. Daremne żale dwóch pokoleń. – łączy z pokoleniami.

Plan wynikowy. Klasa 1. Zakres podstawowy i rozszerzony

wie, co to jest stylizacja biblijna; uza- ... Halina Poświatowska, Odła- małam gałąź miłości ... rozważa, w jakim celu Romeo i Julia.

Wymagania edukacyjne z matematyki Klasa III – zakres rozszerzony

znajduje wzór ogólny ciągu z definicji rekurencyjnej ... podana funkcja nie ma granicy. - rozwiązuje niestandardowe zadania dotyczące granicy funkcji ...

Wymagania edukacyjne z matematyki Klasa IV – zakres rozszerzony

Wymagania edukacyjne z matematyki ... Kurczab M., Kurczab E., Świda E., Szwed T., Matematyka. Solidnie od podstaw. ... rozdzielczy, rozstęp, średnia.

Podręcznik do liceów i techników klasa 3. Zakres rozszerzony ...

Matematyka - Podręcznik do liceów i techników klasa 3. Zakres rozszerzony. Marcin ... Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum.

Wymagania edukacyjne z matematyki Klasa II – zakres rozszerzony

przekształca wykres funkcji. = ( ), aby otrzymać wykresy funkcji = ( ) ... wzoru, funkcję kwadratową w dowolnej postaci ... funkcji kwadratowej, w tym.

CHEMIA - Klasa 1LO – zakres rozszerzony nauczyciel: mgr Justyna ...

Układ okresowy pierwiastków chemicznych ... oblicza liczbę protonów, elektronów ... między różnicą elektroujemności w cząsteczce a rodzajem wiązania.