101pdf.pl

Rejon Dróg Wojewódzkich w Koszalinie

LO. Nabywca: Województwo Zachodniopomorskie ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin ... Połaniec. 3. Umowa zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą.

Rejon Dróg Wojewódzkich w Koszalinie

LO. Nabywca: Województwo Zachodniopomorskie ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin ... Połaniec. 3. Umowa zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą.

Zarząd Dróg Wojewódzkich Rejon Dróg Wojewódzkich w Elblągu ul ...

Lwowska 199A/117, 33-100 Tarnów. Cena oferty: 28. 429,00 PLN. Uzasadnienie wyboru. Wybrany wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega ...

Zarząd Dróg Wojewódzkich Rejon Dróg ... - Logintrade.net

Kętrzyn, na terenie działania Obwodu Drogowego nr 4 w Mrągowie. (DW 591 na odc. ... w zakresie: zmiany terminu składania i otwarcia ofert.

Zarząd Dróg Wojewódzkich Rejon Dróg ... - Logintrade.net

Koszenie pasa drogowego dróg wojewódzkich na terenie działania RDW Elbląg w latach 2021-2024 ... Zakład Konserwacji Zieleni Miejskiej Janina Horyd.

Zarząd Dróg Wojewódzkich Rejon Dróg ... - Logintrade.net

(89) 752 36 15, (89) 752 36 43 fax (89) 752 33 44 [email protected] ZMIANA TREŚCI SIWZ ORAZ OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU.

Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie

ZZDW. Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie. Rejon Dróg Wojewódzkich w Stargardzie Szczecińskim ul. Bydgoska 13/15 tel.

rejon dróg wojewódzkich w szamotułach - WZDW

8 апр. 2022 г. ... Ciągnik rolniczy Ursus C360 3P, wyprodukowanego w 1985 roku, nr rej. ... Zamkniętą kopertę z wypełnionym drukiem oferty cenowej stanowiącym ...

REJON DRÓG WOJEWÓDZKICH W LUBLINIE z/sw BYCHAWIE

s.c.,,STAN - LUB". Lubomir Bujała, Stanisław Maliborski. 24-200 Bełżyce, ul. Lubelska 38. STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków.

rejon dróg wojewódzkich w chełmie - Logintrade.net

kosiarki wysięgnikowej, bijakowej doczepnej do ciągnika, do koszenia na skarpach i przeciw skarpach, kosiarki żyłkowej, spalinowej lub elektrycznej, ...

rejon dróg wojewódzkich we włodawie - Logintrade.net

Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. ul. Żołnierzy WIN 22. 22-200 Włodawa. Zadanie Nr 1 -93 626,28 zł brutto,. Zadanie Nr 2 - 78 578,96 zł brutto.

rejon dróg wojewódzkich w olecku - Logintrade.net

Stały znak drogowy pionowy składa się z lica, tarczy z uchwytem montażowym ... Trwałość znaku powinna być co najmniej równa trwałości zastosowanej folii.

rejon dróg wojewódzkich w puławach - Logintrade.net

Dęblińska 2. 24-100 Puławy z ceną brutto: 75 764,62 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery złote 62/100).

REJON DRÓG WOJEWÓDZKICH W LUBLINIE z/s W BYCHAWIE

Dróg Wojewódzkich w Lublinie, Rejon Dróg Wojewódzkich w Lublinie z/s w Bychawie. Zadanie Nr I - na terenie Obwodu Drogowego w Bełżycach, droga wojewódzka Nr ...

rejon dróg wojewódzkich w puławach - Logintrade.net

Puławy i Góra Puławska). Sporządziła: Aleksandra Pijanowska. Sekcja techniczna RDW Puławy tel. (81) 886-41-03. Uzasadnienie unieważnienia:.

REJON DRÓG WOJEWÓDZKICH W LUBLINIE z/sw BYCHAWIE

Misjonarska 20, 20-107 Lublin. 23-100 Bychawa, ul. Budnego 5 e-mail: [email protected] Bychawa, dn.26.10.2021 r. Cena oferty. (zł brutto).

W OLSZTYNIE Rejon Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie

Kutnowska 82, 99 120 Piątek wykonała w 2014r. roboty na zadaniu: Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 mm w ciągu drogi wojewódzkiej nr 593 Miłakowo ...

Rejon Dróg Wojewódzkich w Białogardzie ul. Szosa Połczyńska 57 ...

11 июл. 2018 г. ... Szosa Połczyńska 57, 78-200 Białogard tel. 094-312-32-71. Przedmiot aukcji nr 3/B/2018: Wycinka drzew rosnących w pasach drogowych dróg ...

rejon dróg wojewódzkich - BIP - Starostwo Powiatowe w Brodnicy

W WĄBRZEŹNIE ul. Fordońska 6; 85-085 Bydgoszcz. で ul. 1 Maja 61, 87-200 Wąbrzeźno tel. 56 6882573. NIP 554-22-19-944. Informacja 52 3705710.

Rejon Dróg Wojewódzkich w Stargardzie - zzdw.koszalin.

2. POLIS SECURITY GROUP. Sp. 2 0.0. ul. Marszałkowska 111. 00-102 Warszawa. Cena brutto PLN. (60pkt). 104 132,29 zł e-mail: [email protected]

Rejon Dróg Wojewódzkich w Chojnie ul. Polna 2, 74-50 Chojna tel ...

12 июн. 2015 г. ... e-mail [email protected] , http:// www.zzdw.koszalin.pl ... zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia.

Rejon Dróg Wojewódzkich w Nidzicy ul. Kolejowa 29, 13-100 Nidzica

11-001 Dywity. Różnowo 66 L. TDK Tomasz Knopik. 05-110 Jabłonna ul. Grabsztyny 2 m 33. Promost - Wisła Sp. z o.o.. 43-460 Wisła ul. Radosna 8a.

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich Rejon w Ostrowie Wlkp.

Gminy i Miasta Odolanów w sprawie wyznaczenia przejścia dla pieszych w m. Odolanów ul. Kaliska na wysokości marketu Dino w ciągu drogi wojewódzkiej nr 445, ...

CZĘŚĆ 1. REJON DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYTOWIE CZĘŚĆ 2 ...

Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku. Województwo: pomorskie ... Część III: Rejon Dróg Wojewódzkich w Starogardzie Gdańskim- siedziba RDW- ul.

Zarząd Dróg Miejskich w Koszalinie

Izabela Pacyna. Inspektor. 94 311 80 53. B 1. TIT. DZIAŁ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ. Leszek Łatowski ... Justyna Wawrzyniak. Podinspektor. 94 311 83 37.

Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie

31 дек. 2018 г. ... 10/8/2018 ZETO Sp z o.o., Koszalin, ul. ... 20/8/2018 MARIO Krzysztof Przybylski, Koszalin ... Urząd Dozoru Technicznego UDT-CERT,.

KARTA USŁUGI EAD-05 - BIP - Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie

ul. Połczyńska 24, 75-815 Koszalin ... Nord Partner Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, ul. Fałata 94, 87-100 Toruń. 6. TRYB ODWOŁAWCZY. Droga sądowa.

Wykaz dróg wojewódzkich

m. Kuźnia Raciborska – ul. Kozielska, Kościelna, Arki Bożka m. ... m. Rzuchów – ul. Pstrążka. 924 od DW 921 /Knurów/ - do gr. m. Żory m. Knurów – ul.

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KRAKOWIE

i finansowanie oświetlenia na terenie gminy, dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich ... oczekiwania na chodniku. ... 2) 4,60 m - nad drogą klasy G lub Z;.