101pdf.pl

§1. PRZEDMIOT UMOWY 1. Zamawiający powierza, a Wykonawca ...

PRZEDMIOT UMOWY. 1. Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy pn.: „Zakup i montaż lamp solarnych na terenie gminy ...

§1. PRZEDMIOT UMOWY 1. Zamawiający powierza, a Wykonawca ...

PRZEDMIOT UMOWY. 1. Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy pn.: „Zakup i montaż lamp solarnych na terenie gminy ...

§ 1 Przedmiot badania 1. Zamawiający powierza a Wykonawca ...

Badanie ilościowe CAWI, próba reprezentatywna Polaków w wieku 15 lat i więcej [płeć, wiek, miejsce zamieszkania, wykształcenie], min.

§ 1 Przedmiot umowy 1. Zamawiający zleca a Wykonawca ...

Zamawiający będzie przekazywał każdorazowo Protokołem przekazania, stanowiącym ... majątkowych praw autorskich do Utworów, do nieograniczonego w czasie i ...

Zamawiający: Przedmiot umowy: Ekspertyza: Wykonawca:

chenki elektrycznej, został wykonany tradycyjny kaflowy piec chlebowy, zajmujący ... do porcjowania potraw, kredens kuchenny i 2 taborety oraz ława.

1. W OPZ Zamawiający określił „W razie potrzeby Wykonawca ...

W OPZ Zamawiający określił „W razie potrzeby Wykonawca przygotuje materiały ... informacji od uczestnika, że nie będzie obecny na spotkaniu) w każdym.

l. p. Nr umowy Przedmiot umowy Data Termin realizacji umowy ...

26 авг. 2022 г. ... PS-BUD Piotr. Śmietański. WOK. Aneks nr 1 z dn. 23.07.2021. 267. 267.2021. Dot. Usunięcia awarii sieci centralnego ogrzewania w.

w l. p. Nr umowy Przedmiot umowy Data Termin realizacji umowy ...

Ząbek. WSO. 40. 40.2019. Realizacja zadań publicznych „Aktywizacja ... Szabla Ząbki w imprezach ogólnopolskich” ... 15.04.2019 17.04.2019 15.04.2019.

l. p. Nr umowy Przedmiot umowy Data Termin realizacji umowy ...

20 авг. 2021 г. ... Dot. konserwacji i napraw w razie awarii samochodów, ... INPOST. WOK. 125. 125.2020. Dot. zainstalowania paczkomatów na ul. Prądzyńskiego.

l. p. Nr umowy Przedmiot umowy Data Termin realizacji umowy ...

22 апр. 2022 г. ... Dot. wykonywanie czynności operatora maszyn drogowych. 11.03.2022 16.03.2022 15.03.2022 ... 144 144.2022 Umowa dzierżawy Obwodu Łowieckiego.

l. p. Nr umowy Przedmiot umowy Data Termin realizacji umowy ...

14 дек. 2018 г. ... Zbiornica Skórzec. Mirosław Cabaj ... 150.2018 Dofinansowanie kosztów działalności WTZ. 04.04.2018 04.04.2018 01.01.2018. 31.12.2018.

Załącznik nr 5 Wzór umowy z Wykonawcą - Siteor

Prowadzenie dokumentacji zajęć: dzienników zajęć, list obecności, zdjęć dokumentujących ... Wykonawca jest uprawniony zlecić realizację umowy osobom trzecim ...

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Wykonawca został wyłoniony ...

dedykowane innym grupom: 1.1. Platforma dla Nauczycieli i szkół: Z tej ... fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez stację naziemną, nadawanie za.

WZÓR Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się ...

Realizując roboty budowlane objęte niniejszą Umową, Wykonawca zobowiązany ... deklaracje materiałów wbudowanych lub oświadczenie na wzorze deklaracji (na.

zwanym w dalszej części niniejszej umowy Wykonawcą. Niniejszą ...

Urząd. Marszałkowski. Województwa. Podkarpackiego. 35-010. Cieplińskiego 4. Rzeszów. 2. Województwo. Podkarpackie ... Miasto Tarnobrzeg. Urząd Miasta.

ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

15 дек. 2017 г. ... Adres strony internetowej (url): http://www.jawor.bip.net.pl ... Staromiejska, Lipowa, Legnicka, Chrobrego, Zamkowa, Drukarska, Kościelna, ...

ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4 февр. 2020 г. ... II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: świadczenie od 7 stycznia 2020 r do 25 czerwca 2020 r cateringu obiadów do stołówki ...

ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

21 дек. 2018 г. ... koła tai chi oraz zakupu urządzeń małej architektury. G. „Aktywny Junior-Aktywny Senior”. Przygotowanie terenu pod plac zabaw i siłownię ...

ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

16 сент. 2020 г. ... miejscowości Jabłonka przystanek ostatni: Szkoła Podstawowa Nr 1 i Gminne Przedszkole Samorządowe w Jabłonce b/ do.

ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

12 дек. 2018 г. ... Nazwa wykonawcy: CATERMED S.A.. Email wykonawcy: Adres pocztowy: ul. Siemaszki 15 A. Kod pocztowy: 31-201. Miejscowość: Kraków. Kraj/woj.

ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA - IDcom.pl

21 янв. 2019 г. ... 17, e-mail [email protected], [email protected], faks 34 3574105. Adres strony internetowej (url): www.herby.pl.

Przedmiot: Zamawiający: Gmina Międzychód Województwo ...

Adres: 64400 Międzychód, ul. Piłsudskiego. Telefon: 957 488 100. Fax: 957 488 134. Strona internetowa: www.bip.miedzychod.pl. Data publikacji: 2018-05-14.

ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Dostawa ...

21 мар. 2017 г. ... 7) Możliwość wykorzystania licznika w roli licznika Czerenkowa do rejestracji wysokoenergetycznego promieniowania beta od 90Y (Emax = 2,2 ...

ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA - Rybnik.EU

następującym zakresie: - skucie tynków ścian w pomieszczeniach piwnicznych ... zobowiązany do używania sprzętu i maszyn, które są zgodne z normami ochrony ...

Przedmiot: Zamawiający: Burmistrz Miasta Piastowa Województwo ...

Strona internetowa: www.piastow.pl. Data publikacji: 2018-06-20. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY.

Przedmiot: Zamawiający: Urząd Miejski w Kowarach Województwo ...

Strona internetowa: www.kowary.pl. Data publikacji: 2018-03-23 ... I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Kowarach, 58530 Kowary, ul. 1-go Maja, REGON:.

Zał. nr 5 do SWZ Istotne postanowienia umowy § 1 1. Zamawiający ...

Wykonawca ustanawia kierownika robót w specjalności inżynieryjnej drogowej w ... robót sanitarnych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci gazowych, ...

Przedmiot Umowy: Data zawar

13 июн. 2019 г. ... Nazwa Kontrahenta: Ulica: Kod pocztowy: Miejscowość: ... POCZTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA. Rodziny Hiszpańskich 8 ... T -Mobile. Marynarska 12.

UMOWA O WSPÓŁPRACY § 1 PRZEDMIOT UMOWY § 2 ...

cenowej Sprzedawcy nie zawierają kosztów transportu towaru do Klienta. ... Sprzedawca moe udzielić Klientowi kredytu kupieckiego. Warunkiem jego przyznania.