101pdf.pl

Ühtne põllukultuuride sordileht — 36. tervikväljaanne - PRIA

Matura. = Matador. 5. Kokkuleppeliste sordinimede puhul sisaldub sordile viitav informatsioon neljas veerus ... Merula. *DE 61, *FR S13161, *AT 658.

Ühtne põllukultuuride sordileht — 36. tervikväljaanne - PRIA

Matura. = Matador. 5. Kokkuleppeliste sordinimede puhul sisaldub sordile viitav informatsioon neljas veerus ... Merula. *DE 61, *FR S13161, *AT 658.