101pdf.pl

Zarządzenie Nr 32/2020 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły ...

28 мая 2020 г. ... w Elblągu na rok akademicki 2020/2021 (rekrutacja letnia) ... Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu z dnia 26 września 2019 r., pkt 26.

Zarządzenie Nr 32/2020 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły ...

28 мая 2020 г. ... w Elblągu na rok akademicki 2020/2021 (rekrutacja letnia) ... Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu z dnia 26 września 2019 r., pkt 26.

Zarządzenie nr 66/20 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły ...

22 июн. 2020 г. ... 4) Uczelni macierzystej, Uczelni, PWSZ im Witelona w Legnicy - rozumie się ... 20... Zawarta pomiędzy: Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im.

Zarządzenie Nr 9/2015 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły ...

kwalifikacji ukończenia studiów pierwszego stopnia z tytułem zawodowym: a/ licencjat; b/ inżynier; c/ licencjat pielęgniarstwa.

Zarządzenie Nr 52/2018 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły ...

15 окт. 2018 г. ... Przedstawiciele pracowników Uczelni: 1) mgr Joanna Wierzbicka - nauczyciel akademicki - Przewodniczący Komisji. 2) mgr Jolanta Ziółkowska - ...

Zarządzenie nr 32/2018 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły ...

16 июл. 2018 г. ... z 16.07.2018 r. ... Druki ścisłego zarachowania są to formularze i pokwitowania ... f) świadectwa ukończenia studiów podyplomowych,.

Zarządzenie nr 69/2018 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły ...

Wynajmowana aula lub sale wykładowe są sprzątane przez osoby zatrudnione przez. PWSW raz na dobę i każdorazowo przed wynajęciem auli lub sali wykładowej przez.

ZARZĄDZENIE Nr 66/2020 REKTORA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ ...

24 июн. 2020 г. ... w sprawie szczegółowych zasad sporządzania i wydawania dyplomów ... otrzymanych wyróżnieniach, nagrodach, wybitnych osiągnięciach, które.

ZARZĄDZENIE NR 141/2020 REKTORA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ ...

8 окт. 2020 г. ... PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE ... w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie ... Santander Bank O/Konin.

ZARZĄDZENIE NR 90/2020 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY ...

2 нояб. 2020 г. ... siedzibą w Rzeszowie z dnia 28 września 2020 roku w sprawie prac ... Praca magisterska, Wydział Informatyki Stosowanej WSIiZ, Rzeszów 2011.

Zarządzenie nr RK.021.23.2020 Rektora Wyższej Szkoły Finansów i ...

Przeprowadzenie egzaminu dyplomowego z wykorzystaniem technologii informatycznych. Postanowienia ogólne. 1. Do dnia 30 września 2020 r. Uczelnia może, w ...

Zarządzenie nr RK.021.52.2020 Rektora Wyższej Szkoły Finansów i ...

Informacja o przyznaniu wyróżnienia powinna znaleźć się w protokole egzaminu dyplomowego oraz w suplemencie do dyplomu. 3. Sporządzenie dyplomu z wyróżnieniem ...

Zarządzenie nr 2/04/2020 - Rektora Staropolskiej Szkoły Wyższej ...

Przeciwdziałania Dyskryminacji, Mobbingowi i Molestowaniu Seksualnemu Pracowników ... Kodeks pracy (tj. DZ.U. z 2019r., poz. 1040) – dalej k. p. oraz.

Zarządzenie nr RK.021.71.2020 Rektora Wyższej Szkoły Finansów i ...

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych może być wysłane za pośrednictwem Poczty. Polskiej S.A. tylko jeśli słuchacz złoży wniosek z oryginalnym podpisem w ...

1 ZARZĄDZENIE NR 37/13 REKTORA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ ...

REKTORA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ ... z dnia 26 kwietnia 2013 r. ... Rejestracja kandydatów na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej.

ZARZĄDZENIE NR 13/13 REKTORA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ ...

27 июл. 2005 г. ... STANISŁAWA STASZICA W PILE z dnia 23 stycznia 2013 r. ... zapożyczenia (cytaty) nie budzą wątpliwości co do samodzielności pracy dyplomowej.

ZARZĄDZENIE NR 4/13 REKTORA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ ...

Zapewnienia Jakości Kształcenia dla Kierunku Mechanika i Budowa. Maszyn: ... b) mgr Magdalena Smulkowska-Piaseczna, c) mgr Maria Węgrzynowicz,.

ZARZĄDZENIE Nr 126/2021 REKTORA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ ...

12 окт. 2021 г. ... 3 statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie, ... 6004 2619 0000 Santander Bank Polska S.A. 3 Oddział w Koninie, ul.

ZARZĄDZENIE Nr 58/2021 REKTORA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ ...

23 июн. 2021 г. ... w sprawie wzoru oświadczenia o zapoznaniu się i akceptacji warunków odpłatności za studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie.

ZARZĄDZENIE NR 124/2021 REKTORA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ ...

1 окт. 2021 г. ... Ewa Bartczak – przedstawiciel studentów kierunku, ... Sławomir Rykała – Dyrektor ds. logistyki i inwestycji, Ambro Logistics sp. z o.o.,.

ZARZĄDZENIE NR 4/2021 REKTORA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ ...

20 янв. 2021 г. ... z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia instrukcji gospodarki kasowej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie. Na podstawie art.

ZARZĄDZENIE NR 17/2022 REKTORA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ ...

14 февр. 2022 г. ... PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE ... letnim w roku akademickim 2021/2022 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej.

ZARZĄDZENIE NR 37/2021 REKTORA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ ...

po zakończeniu II naboru na studia stacjonarne i studia niestacjonarne oraz I naboru na kształcenie specjalistyczne. 4. Ustala się szczegółowy harmonogram ...

ZARZĄDZENIE NR 2/2021 REKTORA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ ...

4 янв. 2021 г. ... 1) mgr Anna Kruszyńska – przewodniczący,. 2) mgr Jolanta Pałasz – sekretarz,. 3) mgr Barbara Parus – członek,.

ZARZĄDZENIE NR 83/2021 REKTORA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ ...

30 июн. 2021 г. ... ... Nauk Humanistycznych i Społecznych – dr Anna Stolarczyk-Gembiak;. 3) Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych i Technicznych – dr Anna ...

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w ...

w sprawie zasad opracowywania, wydawania i ogłaszania wewnętrznych aktów prawnych ... Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Statut Państwowej Wyższej.

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie

na terenie Uczelni istnieje obowiązek noszenia maseczek ochronnych na nos i usta, ... Studenci poruszający się po budynku Domu Studenta, opuszczając pokój, ...

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Edwarda ...

pracodawcy, pracownik dołącza do rozliczenia wyjazdu służbowego ewidencję przebiegu pojazdu zatwierdzoną przez pracodawcę wg wzoru określonego.

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia ...

które stanowią zmienne składniki wynagrodzenia. ... Do okresu uprawniającego do nagrody jubileuszowej wlicza się wszystkie poprzednie zakończone.