101pdf.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA

e-mailem: [email protected] ✓ telefonicznie pod numerem: 74 873 04 83. Dane osobowe będą przetwarzane w celu rekrutacji.

Strona 1 z 2 KLAUZULA INFORMACYJNA RODO Niniejsza klauzula ...

w skrócie RODO. Informujemy, że: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Klub Strzelecki MOST z siedzibą w Gdyni przy ul.

KLAUZULA INFORMACYJNA

e-mailem: [email protected] ✓ telefonicznie pod numerem: 74 873 04 83. Dane osobowe będą przetwarzane w celu rekrutacji.

Klauzula informacyjna - Emc-sa.pl

58-160 Świebodzice. Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z o.o. ... związku z przystąpieniem przez Państwa do ubezpieczenia grupowego, którego EMC jest stroną.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Standardowe klauzule umowne. Oznacza to, że zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej nr 2021/914 UE z dnia 4 czerwca 2021 r. Pani/Pana dane osobowe mogą być ...

klauzula informacyjna

Okres przechowywania danych a) dane o przynależności Związkowej przetwarzane są przez okres niezbędny do realizacji celów statutowych NSZZ „Solidarność” i czas ...

KLAUZULA INFORMACYJNA

64-412 Chrzypsko Wielkie, kontakt – 537 353 583; [email protected] ; www.nfo.com.pl. JAKI JEST ZAKRES PRZETWARZANYCH DANYCH?

Klauzula informacyjna

„Rozporządzeniem RODO”) oraz zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. (zwanej dalej „UODO”) przyjmuje do wiadomości, iż dane ...

KLAUZULA INFORMACYJNA

LATO W MIEŚCIE 2022 POD HASŁEM BIBLIOWAKACJE JEST MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. DRA M. MARCZAKA W TARNOBRZEGU . 1. Miejska Biblioteka Publiczna im. dra ...

KLAUZULA-INFORMACYJNA.pdf

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. W związku z przetwarzaniem ... 1 lit b, c i f RODO, tj. w celu gdy przetwarzania jest niezbędne.

klauzula informacyjna

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogoólne ... Inspektorem ochrony danych w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni ...

Klauzula informacyjna art.14

27 апр. 2022 г. ... Juliusza Słowackiego z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej przy ul. 1 Maja 82, numer telefonu: 41 25 13 928, adres e-mail: [email protected] 2 ...

klauzula informacyjna

Rozporządzenie MEN z 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez ... placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i ...

Klauzula Informacyjna

(RODO), pragniemy Państwa poinformować o następujących zasadach przetwarzania danych osobowych: Administrator Danych Osobowych (ADO). CENTRUM SZTUKI DZIECKA ...

Klauzula Informacyjna

4) art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. –Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949). 5) Rozp. MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie ...

KLAUZULA INFORMACYJNA.pdf

Łukasza. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, telefon kontaktowy: 17 747 67 09, adres e-mail: [email protected] ... Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa,.

KLAUZULA INFORMACYJNA SIS, VIS

Centralny organ techniczny Krajowego Systemu Informatycznego – Komendant Główny Policji jako administrator danych, zgodnie z art.

klauzula informacyjna

Areszt Śledczy w Radomiu ... o administratorem w Areszcie Śledczym w Radomiu jest Dyrektor Aresztu, o adres: ul. Wolanowska 120, 26-600 Radom,.

Klauzula Informacyjna

nazwa), z siedzibą pod adresem Kowiesy 85, 96-111 Kowiesy(ulica, ... zakresie przekazanym administratorowi przez osobę fizyczną, której dane dotyczą w CV.

Klauzula informacyjna

Inspektor ochrony danych. Mogą się Państwo kontaktować z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: [email protected] Cel i podstawy przetwarzania.

KLAUZULA INFORMACYJNA

28 сент. 2018 г. ... Sienkiewicza 85/87, 90-057 Łódź. - elektronicznie: [email protected] Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych.

Klauzula informacyjna WSGK

Lelewela 7, 99-300 Kutno, REGON: 610998207, NIP: 7752033388, tel. 00 24 355 83 40, www.wsgk.com.pl, adres e-mail: [email protected]

klauzula informacyjna dla pracowników

Inspektor ochrony danych (IOD). Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych (IOD), z którym można kontaktować się pod adresem e-mail: [email protected]

rodo-klauzula-informacyjna.pdf

ust.1 lit. f RODO), którym jest możliwość ustalenia, dochodzenia lub ... the GDPR), which is the possibility of establishing, investigating or defense.

Klauzula informacyjna - art. 13 RODO

Grupa Kapitałowa informuje, iż w obiekcie stosowany jest także monitoring wizyjny. Przetwarzanie. Pani/Pana danych osobowych pochodzących z monitoringu odbywa ...

Klauzula informacyjna - KupBilet.pl

dla kontrahentów/ zleceniobiorców Zagłębie Lubin S.A. ... przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa, w tym Urząd. Skarbowy, a także ...

Klauzula informacyjna - Meblex

Przysługuje Panu/Pani prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa. Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Przekazane przez Pana/Panią CV oraz ...

Klauzula informacyjna RODO

Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z Rozporządzeniem. Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych ...

Klauzula informacyjna dla pacjenta.pdf

zarządzaniem usługami opieki zdrowotnej, prowadzeniem oraz archiwizacją dokumentacji medycznej, realizacją obowiązków finansowo-księgowych, ...